onlyxxx.club
mature granny blonde victoria making hot sex outdoor with gangbang. porn-of-the-week.com
sexdiver.net teenies loving insertings hands in holes.

Historia

Så mycket som har skett, så mycket som har hänt, så många idoga kvinnor och män har inte följt fotspåren av de första nybyggarna Carin Nilsdotter och hennes man Hans Mårtensson.

Vi antar att Carin inte kunde föreställa sig vad som deras val av bostadsort skulle innebära när hon med hennes man i mitten av sjuttonhundratalet kom vandrande till detta näs.De såg ett land bevuxet med furu och lite granskog med mull på lerbotten, alltså ett gott ställe att bosätta sig på. Nybygget stod vid norra sidan Gargån och på ängarna vid älven fick de myrgräs och kunde odla ängen. I april hade de redan satt upp en stuga och huggit timmer för ett fähus varvid femton års skattefrihet beviljades genom det sk. Lappmarksplakatet. Gargnäs med sitt första namn Dragnäs befolkades allt mera och 1850 byggdes den första skolan av missionssällskapet för kristet arbete bland samer, där samernas barn från Tärna och Ammarnäs undervisades men även byns barn i mån av plats. 1911 invigdes kyrkan och kyrkogården togs i bruk. Tidigare begravningsplats var troligtvis vintergravar vid Gargån eller på icke kartlagda områden runt kyrkan. 1923 fanns 1646 invånare i församlingen. Under 1940-talet var församlingen som störst med 2 103 personer. Idag är antalet boende inom de gamla församlingsgränserna starkt minimerade men ännu bor många ättlingar som idogt arbetar för att bevara arvet efter Carin och Hans.

Gargnäs Intresseförening genom
Karin Israelsson