Vinteraktiviteter 2016

  • Möte om skoterleder och tack-fika för alla som ställer upp och hjälper till i Intresseföreningen, 16/11 kl. 18.00 på Församlingshemmet.
  • Gargnäs "Workshop", 20/11 kl. 10.00-14.00 på biografen REX. Elin Bergarp och Ann-Kristin Winka deltar.
  • Julmarknad 4/12, kl. 12.00-16.00 vid hembygdsområdet, samlingslokalen och skolområdet.
  • Nya bybor hälsas välkomna 11/12.