Bilder 2010

/

 

En oförtröttlig fiskare

Början till stig

Färdiggrusad

Golfbanorna på plats

Kjell-Arne bygger altan

Lasse och Lars-Bertil bygger räcke

Den färdiga bryggan

Även "Lages" altan är färdig

Tack till våra sponsorer

Färdiga altanen med grillplats

Sommarcafé i hembygdsgården

Konst efter golfstigen