Hembygdsgård

Gargnäs hembygdsförening började att 1983 arbetet med att skapa ett hembygdsområde i Gargnäs. Föreningen fick fastigheten Gargnäs 1:16 vid Prästtjärnen av Frits Edvins Froms ättlingar 1985. Frits Edvin From blev ägare av fastigheten 1918 genom en delning av ägor med Nils Johan From. Ladan som fortfarande finns på området byggdes av Nils Johan omkring 1890. Huset på området har tidigare stått på Robert Froms fastighet Gargnäs 1:39 och byggdes av Robert troligen i mitten av 1800 talet. Huset har sedan förvaltats av hembygdsföreningen tills 2007 när föreningen gick samman med Intresseföreningen. Intresseföreningen har under 2008-09 byggt en gärdsgård med en portal som ger området en vacker inramning och nu kommer gamla ladan att få ett tidstypiskt tak av näver. Utvecklingen av området fortgår och flera ideella timmar läggs till alla som skapat en miljö som gläder såväl bofasta som besökare.