Gargnäs Intresseförening
Skolvägen 15 
924 93 GARGNÄS.                                                                                               e-post info@gargnas.se   
                                                                                                                                            

Föreningen behöver ditt stöd som medlem och resurs.

Medlemsavgift för 2016.                                   
Familj (barn tom.17 år ingår i familj).............200:-
Vuxen........................................................ 100:-

Bankgiro. 5019-7177.   

Betala gärna med swish till 1230982892                    

 OBS !Glöm inte av att skriva avsändare med namn och adress och gärna din e-post adress så får du information om vad som händer i föreningen via mail.

Tack för ditt medlemskap i föreningen.
Styrelsen.

.